O nás

Zájemci o vstup do SP v ČR: vypňte dotazník a zašlete e-mailem na sekretariát na info.pohrebnictvi@gmail.com

 

 

  Dotazník ke vstupu platný od roku 2005

 

Historie a cíle sdružení

Sdružení pohřebnictví v ČR bylo zaregistrováno v roce 1990 u Ministerstva vnitra dle zákona č. 83/90 Sb., jako dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, působících v oboru pohřebnictví a příbuzných oborech s působností na území České republiky. Má charakter živnostenského společenstva s působností v ČR. Vzniklo za účelem sdružovat fyzické i právnické osoby, které mají zájem o rozvoj oboru a respektují Kodex cti přijatý Valnou hromadou Sdružení pohřebnictví v ČR. Je členem Evropské federace pohřebních služeb (EFFS).

Cílem sdružení je poskytovat svým členům i dalším zájemcům služby hmotné i nehmotné povahy k ochraně a prosazování jejich oprávněných zájmů a podílet se na kvalitativním rozvoji oboru. Zastupuje členskou základnu při jednáních se státními orgány. Pro naplňování svých cílů vyvíjí činnost v následujících oblastech:

1. technickoprovozní a materiálové – zpracovává návrh rozvojové technickoekonomické koncepce oboru, napomáhá zvýšení úrovně technického zabezpečení.
2. odborné – zajišťuje zvyšování odborné úrovně v oboru.
3. obchodní – organizuje spolupráci mezi svými členy navzájem a dalšími obchodními partnery při realizaci obchodních vztahů.
4. ostatní – dle potřeby spolupracuje s příslušnými institucemi i organizacemi při řešení koncepčních otázek rozvoje oboru a legislativy, napomáhá propagaci příslušných činností pohřebnictví směrem k veřejnosti.

Zastupuje členskou základnu v mezinárodních organizacích ve vymezených směrech činnosti. Informuje členskou základnu i ostatní zájemce o všech otázkách, které se týkají oborů souvisejících s činnosti Sdružení pohřebnictví v ČR. Spolupracuje s ostatními podnikatelskými subjekty.

Členové platí členské příspěvky.

Vzhledem k rozsáhlosti problematiky v pohřebnictví byly ustanoveny ve sdružení čtyři pracovní skupiny a to pro služby:
• pohřební, včetně převozů zemřelých
• hřbitovní
• kremační
• ostatní – její činnost se odvíjí od aktuálních potřeb

Zájmem Sdružení pohřebnictví v ČR je dostat pohřebnictví v naší společnosti na patřičnou etickou a odbornou úroveň. Proto ve svých řadách uvítá všechny další zájemce, kteří mají stejný cíl.

 

 


Deprecated: usort(): Returning bool from comparison function is deprecated, return an integer less than, equal to, or greater than zero in /www/doc/w5.webyshopy.cz/www/app/modules/models/calendar.php on line 125

Kontakty

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sdružení pohřebnictví v ČR
Prokopa Velikého 29
703 00 Ostrava - Vítkovice

www.pohrebnictvi.cz

tel: 605 270 642

e-mail: info.pohrebnictvi@gmail.com

IČO: 13643037
DIČ: CZ13643037

Facebook - to se mi líbí

^