Jak postupovat při úmrtí

Ministerstvo pro místní rozvoj – postup při úmrtí

 

Nárok na pracovní volno.

Dle nařízení vlády č. 108/1994 Sb. mají pozůstalí nárok na pracovní volno s náhradou mzdy:

•dva dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob
•jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela, jakož i manžela sourozence a na další den, jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob
•nezbytně nutnou dobu, nejvýše jeden den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným příbuzným, ale žila s Vámi v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob.

Jak postupovat při úmrtí v bytě?

Nejdříve je nutné zavolat praktického lékaře nebo lékaře služby první pomoci: telefonní číslo 155, případně telefonní číslo na krajského koronera.

Přivolaný lékař ohledá zemřelého a vystaví List o prohlídce zemřelého (tzv. ohledací list).

Jak postupovat při úmrtí na veřejnosti?

Stejně jako při úmrtí v bytě, musí být přivolán lékař (koroner) k ohledání zemřelého. Pokud není na místě nikdo z příbuzných, zajistí odvoz a dočasné uložení lékař nebo policie, která také rodinu informuje. Další služby budou provedeny na základě Vaší objednávky s pohřební službou.

Jak postupovat při úmrtí v nemocnici nebo v domovech soustředěné péče?

V těchto zařízeních ohledání zemřelého a jeho dočasné uložení zajišťuje zdravotní personál, který dle zvyklostí oznamuje úmrtí příbuzným. Další služby budou provedeny na základě Vaší objednávky s pohřební službou.

Kalendář

10/9/2021–11/9/2021
FORUM BEFA Austria 2021
24/9/2021
Jednání
25/9/2021
VH 2021
2/10/2021–3/10/2021
Pohřební veletrh Belgie 2021
20/10/2021–21/10/2021
16. ročník veleletrhu Funermostra

Zobrazit celý kalendář

Kontakty

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sdružení pohřebnictví v ČR
Prokopa Velikého 29
703 00 Ostrava - Vítkovice

www.pohrebnictvi.cz

tel: 605 270 642

e-mail: info.pohrebnictvi@gmail.com

IČO: 13643037
DIČ: CZ13643037

Facebook - to se mi líbí

^