Souhrn platných nařízení od 5.10.2020

Opatření platná od 5. 10. pro podnikatele

 • Pro provozy nepřístupné zákazníkům – platí sice povinnost nosit roušky, ale tam, kde pracovníci pracují na jednom místě a sedí alespoň 2 metry od sebe, se roušky nosit nemusí.
 • Pro všechny provozovny – všechny provozovny musí mít u často dotýkaných předmětů (hlavně kliky, zábradlí, nákupní vozíky) umístěny dezinfekční prostředky tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci. Platí i pravidla ohledně informování zákazníků.
 • Pro stravovací zařízení - restaurace, hospody či bary musí zavírat nejpozději ve 22 hodin a nesmí otevřít do 6 hodin do rána. V restauracích musí hosty usazovat tak, aby byl mezi nimi rozestup alespoň 1,5 metru (s výjimkou zákazníků u jednoho stolu). Od pondělí 5. 10. též platí, že u jednoho stolu může sedět maximálně 6 lidí. Číšníci musí nosit roušky a stejně tak zákazníci, pokud zrovna nekonzumují u stolu. Platí i další pravidla, například ohledně počtu hostů. Jak uvedl ministr zdravotnictví Roman Prymula ve čtvrtek při interpelacích ve Sněmovně, uvažuje se, že se v restauracích zavede povinné zapsání zákazníků, které by následně usnadnilo trasování. Podobné pravidlo platí například v Německu či Velké Británii
 • Pro kadeřnice, holiče, maséry, pedikérky a spol. – opatření se týká především dezinfekce a použití ochranných prostředků. Kadeřnice a spol. (a jejich zákazníci ) též musí nosit roušky.
 • Pro farmářské trhy – provozovatelé farmářských trhů a ostatních venkovních trhů a tržišť musí zajistit minimálně dvoumetrové odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy a také umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa.
 • Pro další provozovny - specifická pravidla platí i pro ubytovací zařízení, knihovny, divadla, prodej pečiva, velká nákupní centra, vnitřní sportoviště či sauny.
 • Pro hromadné akce – hromadné akce nelze konat v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu, a odstup od jiných osob menší než 2 metry. Z tohoto zákazu nicméně existují výjimky:
 • Pro divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně nezpívá – může se jich účastnit maximálně 500 diváků s tím, že musí být dodržena vzdálenost 2 metry mezi účastníky a účinkujícími osobami (např. herci, hudebníci), každý účastník akce má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje, a v prostorech, kde se tyto akce konají, se zakazuje podávat nebo prodávat potraviny včetně pokrmů a nápojů.
 • Pro sportovní soutěže – mohou se konat v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště.
 • Pro bohoslužby – bohoslužeb se smí účastnit maximálně 100 lidí a nesmí se při nich zpívat.

Opatření platná pro všechny občany

Kde se musí nosit roušky

 • Ve všech vnitřních prostorech staveb mimo bydliště nebo místo ubytování (například hotelový pokoj).
 • V prostředcích veřejné dopravy.
 • některých okresech jsou roušky povinné i na hromadných akcích přesahujících 100 lidí ve venkovních prostorech.
 • Existují výjimky, kdo a kdy roušky nosit nemusí.

Kde platí zákaz návštěv

V některých nemocnicích a sociálních zařízeních platí zákaz návštěv. Výjimku mají návštěvy u nezletilých a umírajících. Přítomnost otců u porodu je povolená, ale pouze za splnění stanovených podmínek.

Kde se na školách učí distančně

V Praze, Ostravě, Brně Plzni, Pardubicích, Zlíně, Chebu a Středočeském kraji (a od pondělí 5. 10. také v celém Jihomoravském kraji) mají studenti zakázanou přítomnost na výuce na vysokých školách (učí se distančně). Výjimkou je zkoušení, kde může být až deset lidí, laboratorní, experimentální a umělecká práce za přítomnosti do 15 osob a klinická i praktická výuku. Umožněny jsou také konzultace a návštěvy studoven nebo knihoven.

Od pondělí by se také, až na praktické vyučování, měly zavřít i střední, vyšší odborné školy a základní umělecké školy v okresech, které jsou podle semaforu ministerstva zdravotnictví momentálně oranžové nebo červené.

2. 10. 2020

Kalendář

28/5/2021–29/5/2021
Pieta Drážďany
20/10/2021–21/10/2021
16. ročník veleletrhu Funermostra

Zobrazit celý kalendář

Kontakty

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sdružení pohřebnictví v ČR
Prokopa Velikého 29
703 00 Ostrava - Vítkovice

www.pohrebnictvi.cz

tel: 605 270 642

e-mail: info.pohrebnictvi@gmail.com

IČO: 13643037
DIČ: CZ13643037

Facebook - to se mi líbí

^