Seminář Komunikace pro pracovníky v pohřebnictví 14.10.2023

Dne 14.10. 2023 se v Olomouci uskuteční dva semináře Komunikace pro pracovníky v pohřebnictví. Comfort hotel Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc

14.10. proběhne nástavbový seminář bude zaměřen na získání a rozvoj praktikých zkušeností při práci s pozůstalými. Celodenní občerstvení je zajištěno.

V tuto chvíli je seminář naplněn!!! 

Obsah základního semináře: 

Základy podpůrné komunikace s pozůstalými

-        Navázání kontaktu s pozůstalými

-        Verbální a neverbální komunikace

-        Základní zásady komunikace v situaci úmrtí blízké osoby

-        Nejčastější chyby při kontaktu, vhodné a nevhodné formulace

Typologie prožívání pozůstalých

-        Úmrtí blízké osoby jako krizová situace

-        Akutní stresová reakce a její časování

-        Akutní stresová reakce typu A a B

-        Zásady jednání se zasaženým ve stresové reakci

Zvládání emocí v rozhovoru

-        Emoce a jejich prožívání u pozůstalých

-        Vhodná komunikace s plačtivým klientem

-        Jak komunikovat s neklidným a projevy zlosti

-        Přístup k bezradnému pozůstalému

Komunikace v obtížných a konfliktních situacích

-        Specifika komunikace s obtížným klientem

-        Konflikt a zásady jeho řešení

-        Jak pracovat s odmítnutím, nereálným požadavkem

-        Přístup k agresivnímu pozůstalému

Dohody a vyjednávání

-        Dohody a jejich přínos

-        Zásady vyjednávání v komunikaci s pozůstalými

-        Dohody a vyjednávání na místě úmrtí

-        Dohody a vyjednávání při sjednávání pohřbu

Psychohygiena a péče o sebe

-        Stres v práci pracovníka pohřební služby

-        Příznaky stresu a jejich význam

-        Zásady sebe péče v životě

-        Vhodné a nevhodné copingové strategie

 

Jelikož je kapacita účastníků semináře omezená maximálně 16ti účastníky, a loňští účastníci si obsahově seminář velmi chválili,  zájemcům doporučujeme vypsat přihlášku ihned. (viz online přihláška níže, přihlášku považujte za potvrzenou po obdržení tzv. "reply" ze sekretariátu SP.)

Pro účastníky semináře je zajištěno celodenní stravování, písemné materiály, blok, tužka a certifikát o obsolvování tohoto semináře, který pořádáme společně s "Déčko Liberec" (o.s.) 

Lektoři, z řad psychologů, zdravotnickch záchranářů, či interventů, jistě poskytnou cenné rady pro osobnostní rozvoj účastníkům těchto seminářů. Seminář je celodenní, 8:15 - 17:15 hod. 

Na všechny případné dotazy odpovíme na tel. 605 270 642.

Cena semináře je 5000,- Kč/ osoba.

 

30. 9. 2023

Deprecated: usort(): Returning bool from comparison function is deprecated, return an integer less than, equal to, or greater than zero in /www/doc/w5.webyshopy.cz/www/app/modules/models/calendar.php on line 125

Kontakty

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sdružení pohřebnictví v ČR
Prokopa Velikého 29
703 00 Ostrava - Vítkovice

www.pohrebnictvi.cz

tel: 605 270 642

e-mail: info.pohrebnictvi@gmail.com

IČO: 13643037
DIČ: CZ13643037

Facebook - to se mi líbí

^