Seminář - právní minimum pro PS, přidány nové termíny

4.8.2018 jsem se zúčastnila tohoto semináře. Diskuse i informace, které zazněli na tomto semináři, budou přínosem pro každou PS. Mohu ho všem doporučit.

Hanka Svěchotová

 

SEMINÁŘ – právní minimum pro provozovatele pohřební služby (PPS)

Pořádá: Pohřební ústav AURIGA® spol. s r. o.

Místo konání: výukové středisko Mostecká 226/7, 412 01 Litoměřice

Termín – sobota 04.08.2018 od 08:00 do 18:00 hodin; presentace od 07:30 hodin.

Zde jsou stanoveny další termíny seminářů: Právní minimum pro PPS takto:

11.08.2018 od 07:30 do 19:00 hodin

25.08.2018 od 07:30 do 19:00 hodin

08.09.2018 od 07:30 do 19:00 hodin

22.09.2018 od 07:30 do 19:00 hodin.

Přednášející: JUDr. Mgr. Petr Rambousek, MBIE (body 1., 5. a 6.), MUDr. Martin Borský (bod 2.), Helena Voláková a Přemysl Šulík, MBIE  (bod 3.) a Petr Stranka (bod 4.) a další experti.

Počet účastníků v jednom semináři : 10 osob, maximálně 14 osob.

Program:

1.     Právní předpisy pro PPS a související činnosti a vztahy, smlouva o pohřebních službách a souvisejících vztazích.

2.     Pracovně lékařské služby ve firmě se zaměstnanci.

3.     Předpisy k BOZP a požární ochraně.

4.     Odpadové hospodářství, nakládání s odpady, ochrana životního prostředí.

5.     Repatriace LP, JLP a LO jednak z ČR do zahraničí a jednak ze zahraničí do ČR.

6.     Cenotvorba PPS a kalkulace nákladů do cen.

7.     Diskuse a výměna zkušeností účastníků.

Účastníci mají zajištěno promítání na TV obrazovku a obdrží při semináři pomůcky (zákony a další právní předpisy či jejich seznamy k využití), jakož i pomůcky na psaní atd., drobné občerstvení (nealkoholické nápoje, kávu či čaj apod.); oběd je zajištěn.

Absolventi semináře obdrží osvědčení o jeho absolvování semináře.

Cena účasti na semináři vždy pro každou jednu osobu (jízdné, ubytování – platí si účastníci sami) v CZK:

Popis ceny

Cena bez DPH základní a po slevách pro jednu osobu

DPH 21 %

Cena celkem

Základní cena/1 osoba

6.000,00

1.260,00

7.260,00

Sleva z ceny pro členy SP nebo ASPS

5.500,00

1.155,00

6.655,00

Sleva z ceny pro účastníky kursu u nás: Hygienické zaopatření zemřelých

5.000,00

1.050,00

6.050,00

Sleva z ceny pro držitele licence ke smlouvě o pohřebních službách a souvisejících vztazích

4.500,00

   945,00

5.445,00

Sleva z ceny při 2 a více osobách z jedné firmy

4.000,00

   840,00

4.840,00

Cena, vč. DPH, za seminář je splatná v hotovosti na úvod semináře oproti daňovému dokladu a platbě přes EET. Na přání může být cena zaplacena účastníkem již předem na účet společnosti pod variabilním symbolem = IČ firmy účastníka.

Přihlášky E-mailem na adrese:

a/ petr.rambousek@pohrebni-auriga.cz + petrrambousek@aol.de +

b/ info.pohrebnictvi@gmail.com.

Počet osob v semináři je omezen, aby bylo lze diskutovat a odpovídat dotazy a podněty účastníků.

Semináře budou konány vícekráte v následujících obdobích, bude-li zájem z řad PPS a dalších osob.

 

JUDr. Mgr. Petr Rambousek, MBIE

6. 8. 2018

Kalendář

28/5/2021–29/5/2021
Pieta Drážďany
20/10/2021–21/10/2021
16. ročník veleletrhu Funermostra

Zobrazit celý kalendář

Kontakty

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sdružení pohřebnictví v ČR
Prokopa Velikého 29
703 00 Ostrava - Vítkovice

www.pohrebnictvi.cz

tel: 605 270 642

e-mail: info.pohrebnictvi@gmail.com

IČO: 13643037
DIČ: CZ13643037

Facebook - to se mi líbí

^