Seminář JUDr. P. Rambouska - nabídka firmy AURIGA

Pohřební ústav AURIGA®spol. s r.o., www.pohrebni-auriga.cz
Č.j.: 
Datum: 21.01.2020
 
PROGRAM semináře
KALKULACE
dne 04. dubna 2020 v Litoměřicích v
Mostecké ulici 226/7 v I. posch. budovy
 
Vážené kolegyně, Vážení kolegové!
 
Blíží se 04. dubna 2020, kdy se bude konat druhý seminář ke kalkulacím nákladů v pohřebnictví - v živnostech v oboru provozování pohřební služby („PPS“), provádění balsamace a konservace („EMB“) a provozování krematoria („PK“); program se nezaměřuje na provozování hřbitovů, což není živnost, ale je to veřejná služba obcí a měst, která se řídí esencielně jinými zákony a dalšími předpisy.
Ze semináře obdržíte písemný materiál v formátu „pdf“ na jeho konci. První theoretickou částí materiálu semináře je kniha: ©Bohumil Král a spol.: Manažerské účetnictví, 4. rozšířené a aktualizované vydání, ©Management Press, Praha 2018, ISBN 978-80-7261-568-1, 792 stran + CD v knize, ve společnosti ©Albatros Media a. s., 2018, kterou si opatříte a přinesete s sebou (nejlépe již alespoň po jejím prvním přečtení) na seminář.
Po celou dobu semináře bude přítomna účetní Pohřebního ústavu AURIGA®spol. s r.o. paní Lucie Šulíková. Přivezete-li s sebou i své účetní, mohou si diskutovat i účtování v pohřebnictví (se zkušenosmi naší firmy).
Program jsem koncipoval jako panel s výukou a diskusemi účastníků.
K samotnému programu:
Časový rámec (bude stejný na všech seminářích):
07:00 – 07:30 h. Presence účastníků a formality
08:00 – 13:00 h. I. část semináře
13:30 – 14:30 h. Oběd (Motorest Nučnice)
14:30 – 18:00 h.-cca- II. část semináře.
Nealkoholické nápoje a káva/čaj jsou zajištěny; oběd a vše ostatní hradí pořadatel.
 
Program samotný – obsah:
Úvod
Kalkulace nákladů
Činnosti v PPS, EMB a PK
Prodej zboží
Doprava – převozy LP, JLP a LO
Nájmy / leasingy
Odpisy majetku a pohledávek
Daňové náklady v PPS, EMB a PK
Inflace a její míra se začleněním do kalkulací nákladů
Poplatky ze strany PPS placené jiným subjektům
Marže
Zisk
Rozpočtování nákladů pro budoucí období krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá.
Exkurs:
Kalkulace nákladů pohřbení zajišťovaného obcemi – vyhl. č. 277/2017 Sb., vyhl. č. 450/2009 Sb. a Výměru MF č. 01/2020 ze dne 17.12.2019, zejména u položky číslo „12.“.
Diskuse
Závěr.
 
Poznámka:
Diskuse bude vedena jednak k bodům programu po jejich přednesení a jednak i v závěru semináře.
 
Žádost účastníkům:
Přineste s sebou soupis všech činností – popisem (bez cen), které provádí Váš podnik od počátku vyřizování zakázky pohřbení/pohřbívání, pokusíme se vytvořit příkladmo katalog činností při provozování PPS. Bude vhodné po semináři učinit Váš seznam i elektronicky pro nás a my se pokusíme zpětně zpracovat z toho obecně, co musí a má PPS konat podle ZoP a ČSN EN 15017 a CSN 49 3160-1,-2-3. Podněty a případně i seznam činností lze zaslat i předem na E-Mail petr.rambousek@pohrebni-auriga.cz
 
 
Ještě Vám s předstihem sděluji prameny práva a povinnou (č. 1/) a doporučenou literaturu k semináři:
Seznam pramenů (právní předpisy/ČSN):
z. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o …, vyhl. č. 277/2017 Sb. o zajištění slušného pohřbení obcemi, Nález Ústavního soudu ČR č. 241/2009 Sb., ČSN EN 15017 – Pohřební služby – Požadavky (duben 2014, resp. 2019-revise), ČSN 49 3160-1,-2,-3 Rakve (01.10.2014), z. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, České účetní standardy pro podnikatele, MF ČR: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetnictvi-podnikatelu-a-neziskoveho-sek/ceske-ucetni-standardy-pro-podnikatele-a/2018/ceske-ucetni-standardy-pro-ucetni-jednot-30742), z. č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu (zejm. § 24 a § 25), z. č. 526/1990 Sb., o cenách, vyhl. č. 450/2009 Sb., k provedení zákona o cenách, z. č. 262/2006 Sb. zákoník práce a prováděcí předpisy, z. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, z. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o …., a další předpisy z oboru BOZP (z. č. 262/2006 Sb. – zákoník práce + nařízení vlády č. 591/2006 Sb. etc.), požární ochrany, pracovně lékařských služeb, nakládání s odpady atd.
Seznam povinné doporučené literatury - výběr:
1/ ©Bohumil Král a spol.: Manažerské účetnictví, 4. rozšířené a aktualizované vydání, ©Management Press, Praha 2018, ISBN 978-80-7261-568-1, 792 stran, - POVINNÉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2/ Gunther Friedl a kol.: Kostenrechnung, Eine entscheidungsorientierte Einführung, 3., přepracované vydání, ©2017 Verlag Franz VAHLEN GmbH, München, ISBN 978-3-8006-5372-0, německy,
3/ Péter Horváth a kol.: Controlling, 14., zcela přepracované vydání, ©2020 Verlag Franz VAHLEN GmbH, München, ISBN 978-3-8006-5869-5, německy,
4/ Václav Landa: Základy normování práce, praktická příručka pro začínající normovače, technology, mistry výroby, 2019, ©Rytmus-Václav Landa 2019, ISBN 978-80-270-5483-1,
5/ Dagmar Čámská: Kalkulace a cenotvorba ve firemní praxi. Postupy, metody a návody – pracovní listy s interaktivním řešením – online kalkulačky, ©Nakladatelství FORUM, s.r.o., Praha 2017, ISBN 978-80-87983-09-6,
6/ Stephan Neuser, Oliver Withmann (Hrsg.): Bestattung in Deutschland – Lehrbuch, 3., vollständige neu bearbeitete Auflage 2019, ©Fachverlag des deutschen Bestattungsgewerbes GmbH, ISBN 978-3-936057-63-8 zejména str. 87 – 110, 111 – 125, 126 – 204,
7/ Günter Wöhe a kol.: Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschafts- lehre, 26., überarbeitete und aktualisierte Auflage, ©2016 Verlag Franz Vahlen GmbH, München, ISBN 978-3-8006-5000-2, s. 992.
22. 1. 2020

Kalendář

30/3/2020–2/4/2020
ICCFA - Expo&Convention 2020
14/5/2020
Akce Moser
21/5/2020–23/5/2020
Funergal, Španělsko
19/6/2020–21/6/2020
Memento Poznaň
3/10/2020–4/10/2020
Funeral Belgium

Zobrazit celý kalendář

Kontakty

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sdružení pohřebnictví v ČR
Prokopa Velikého 29
703 00 Ostrava - Vítkovice

www.pohrebnictvi.cz

tel: 605 270 642

e-mail: info@pohrebnictvi.cz
info.pohrebnictvi@gmail.com

IČO: 13643037
DIČ: NEPLÁTCI

Facebook - to se mi líbí

^