Co je Znak kvality

V podmínkách současné legislativy a tržního mechanismu je pro občana velmi obtížné orientovat se v nabídkách služeb jednotlivých firem. V pohřebnictví je výběr dobré pohřební služby o to složitější, že objednatel pohřbu je zpravidla v citovém stresu, a navíc může posoudit kvalitu provedených služeb až po pohřbu, kdy ani uznaná reklamace na nekvalitní služby nemůže již odstranit nedostatky.

Sdružení pohřebnictví v ČR se proto snaží, vedle postupného zkvalitňování celého pohřebnictví v ČR, pomoci občanům v orientaci tím, že označí „Znakem kvality“ ty dobré pohřební služby, které splňují stanovená kritéria a o propůjčení znaku požádají.

V roce 1997 na Valné hromadě přijalo SP v ČR tezi vytvořit takový kontrolní systém, který by vedl provozovatele pohřebních, hřbitovních, kremačních služeb a služeb s pohřebnictvím souvisejících ke zlepšování kvality poskytovaných služeb, s cílem vytvořit takové tržní prostředí, ve kterém by prvotní snahou firem byla kvalita poskytovaných služeb a tudíž spokojenost zákazníků. Tato dobrá pověst podniku má vést k zájmu pozůstalých o služby takovéto firmy. Byly zpracovány návrhy zásad k propůjčování znaku kvality, k označení solidní firmy, které vycházely z již existujících materiálů k této problematice. Jednalo se o Zásady vydané Evropským svazem pohřebních služeb, dále Zásady pro hodnocení kvality služeb České společnosti pro jakost, Kodex cti, Zásady Svazu norských pohřebních ústavů a Sdružení obrany spotřebitele. Kontrola firmy je prováděna jak z hlediska zákaznického hodnocení tak z hlediska profesního. Kontroly provádí členové komise ustanovené představenstvem Sdružení pohřebnictví v ČR. Znak kvality je propůjčován na dobu dvou let, jeho propůjčení lze prodlužovat. V této době jsou u držitele znaku kvality prováděny namátkové i plánované kontroly. Nedodržení stanovených zásad podmiňujících přidělení znaku kvality může být, podle stupně závažnosti, důvodem k odnětí znaku, včetně finančního postihu dle uzavřené smlouvy. Znak je chráněn proti zneužití.

Znak kvality je propůjčován pouze členům Sdružení pohřebnictví v ČR. V případě, se chcete požádat o Znak kvality, kontaktujte prosím sekretariát SP v ČR e-mailem (info.pohrebnictvi@gmail.com) nebo telefonicky (605 270 642).

 


Deprecated: usort(): Returning bool from comparison function is deprecated, return an integer less than, equal to, or greater than zero in /www/doc/w5.webyshopy.cz/www/app/modules/models/calendar.php on line 125

Kontakty

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sdružení pohřebnictví v ČR
Prokopa Velikého 29
703 00 Ostrava - Vítkovice

www.pohrebnictvi.cz

tel: 605 270 642

e-mail: info.pohrebnictvi@gmail.com

IČO: 13643037
DIČ: CZ13643037

Facebook - to se mi líbí

^