Vzor smlouvy o nájmu hrobového místa - MMR

Vzorová smlouva o nájmu hrobového místa

Převzato ze stánek MMR

S ohledem na novelu zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti dne 1. září 2017, a časté dotazy a žádosti ze strany provozovatelů veřejných pohřebišť, Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti zpracovalo vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa.

Formulář vzorové smlouvy o nájmu hrobového místa nechť slouží jako pracovní pomůcka, nejedná se o závaznou metodiku. Uzavírání nájemních smluv k hrobovým místům je samostatnou působností obcí, stát do této činnosti nemá pravomoci zasahovat – rozhodování v případě sporu náleží soudům. Předmětný vzor smlouvy nemůže nahradit konkrétní potřebu provozovatele pohřebiště a nájemce, neznáme okolnosti zamýšleného právního jednání.
V této souvislosti upozorňujeme, že Ministerstvo pro místní rozvoj, ani Ministerstvo spravedlnosti neodpovídá za obsah konkrétní smlouvy konkrétního provozovatele pohřebiště. Dále upozorňujeme, že je nezbytné, aby byl návrh formulářové (adhezní) smlouvy o nájmu hrobového místa projednán a schválen příslušným statutárním orgánem obce v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

12. 6. 2018

Kalendář

28/5/2021–29/5/2021
Pieta Drážďany
20/10/2021–21/10/2021
16. ročník veleletrhu Funermostra

Zobrazit celý kalendář

Kontakty

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sdružení pohřebnictví v ČR
Prokopa Velikého 29
703 00 Ostrava - Vítkovice

www.pohrebnictvi.cz

tel: 605 270 642

e-mail: info.pohrebnictvi@gmail.com

IČO: 13643037
DIČ: CZ13643037

Facebook - to se mi líbí

^