Tisková zpráva MMR leden 2017

POSLANCI PROJEDNAJÍ NOVELU ZÁKONA O POHŘEBNICTVÍ

18.01.2017: Ministryně Karla Šlechtová dnes představí poslancům novelu zákona o pohřebnictví. Česká republika je zas o krok blíž ke kultivaci oblasti pohřebnictví. Nová legislativní úprava by měla nabýt účinnosti od poloviny letošního roku.
Novela se zastává zejména těch, kteří se neumí anebo nemohou bránit. Pohřebnictví v České republice se potýká s dlouhodobými problémy a skandály spojenými s činností některých pohřebních služeb. Touto normou se odstraní nedostatky zákona, přijatého před více než čtrnácti lety,“ říká ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. 

Jak dokládá i nedávno zveřejněná tisková zpráva České obchodní inspekce (ČOI), nepoctivost provozovatelů pohřebních služeb rok od roku roste (viz http://www.coi.cz/nepoctivost-poskytovatelu-pohrebnich-sluzeb-roste-nc2441/    . Na začátku prací na novele zákona oslovilo Ministerstvo pro místní rozvoj řadu institucí a organizací působících v oblasti pohřebnictví s výzvou, aby podaly vlastní podněty ke změně zákona, které považují z odborného hlediska a dosavadní aplikační praxe za nezbytné. Ke konzultacím bylo přizváno široké spektrum institucí a subjektů, působících v oboru. „Náš resort jako gestor zákona o pohřebnictví nemá dosud kompetenci dozorovat dodržování a postihovat porušování tohoto zákona, což jen podtrhuje fakt, že v České republice doposud chybí systém veřejnoprávní kontroly kvality služeb v pohřebnictví. To chci pomocí novely změnit,“ dodává Karla Šlechtová.

Novela vymezuje i správní tresty. Fyzická osoba může za jeden přestupek dostat pokutu až 100.000 Kč, právnická až 500.000 Kč. V některých případech se počítá i s odebráním koncese. Například pokud někdo přechodně uloží tělo zemřelého mimo prostor márnice, půjde o hanobení lidských pozůstatků, které může být kvalifikováno i jako trestný čin výtržnictví. Podobný problém byl například nedávno řešen v městské obřadní síni na hřbitově v Horažďovicích.
20. 1. 2017

Kalendář

28/5/2021–29/5/2021
Pieta Drážďany
20/10/2021–21/10/2021
16. ročník veleletrhu Funermostra

Zobrazit celý kalendář

Kontakty

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sdružení pohřebnictví v ČR
Prokopa Velikého 29
703 00 Ostrava - Vítkovice

www.pohrebnictvi.cz

tel: 605 270 642

e-mail: info.pohrebnictvi@gmail.com

IČO: 13643037
DIČ: CZ13643037

Facebook - to se mi líbí

^