Reklama v pohřebnictví

Opětovně upozorňujeme na novelu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, která vyšla  dne 17. srpna 2015 ve Sbírce zákonů pod číslem 202/2015.

§ 6a

Činnosti v pohřebnictví

Reklama na provozování pohřební služby, na provozování krematoria nebo na provádění balzamace a konzervace nesmí být šířena

a) v areálu zdravotnického zařízení a zařízení sociálních služeb,

b) adresnou formou, zejména prostřednictvím dopisů, letáků nebo elektronickou poštou, nebo

c) v souvislosti s informováním o smrti.

 

V Kodexu cti, schváleném na VH 2002 bylo uvedeno staré (dnes již neplatné) znění zákona. Dokument s názvem Kodex cti byl zneplatněn na VH 2015 přijetím nových stanov našeho spolku. 

 

28. 7. 2021

Kalendář

24/9/2021
Jednání
25/9/2021
VH 2021
2/10/2021–3/10/2021
Pohřební veletrh Belgie 2021
20/10/2021–21/10/2021
16. ročník veleletrhu Funermostra
22/10/2021–23/10/2021
Pieta Drážďany - PŘESUNUTO!!!!

Zobrazit celý kalendář

Kontakty

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sdružení pohřebnictví v ČR
Prokopa Velikého 29
703 00 Ostrava - Vítkovice

www.pohrebnictvi.cz

tel: 605 270 642

e-mail: info.pohrebnictvi@gmail.com

IČO: 13643037
DIČ: CZ13643037

Facebook - to se mi líbí

^