Kurz komunikace pro pohřební služby

NEW 14.4.2022: Jelikož se nám již ozývají zájemci o tento kurz, můžete si do vydání pozvánky rezervovat místo na telefonu 605270642 formou SMS, telefonicky nebo emailem.

Kurz je připraven ve spolupráci s občanským sdružením Déčko Liberec z.s., kde působí odborníci na komunikaci, působící na tísňových linkách, dále jako psychoterapeuti, lektoři, konzultanti. Bude zaměřený především na celkové zlepšení komunikace s klientem.

NEW 6.5.2022:

Náplň jednodenního kurzu

•             Základy podpůrné komunikace s pozůstalými

-             Navázání kontaktu s pozůstalými

-              Verbální a neverbální komunikace

-             Základní zásady komunikace v situaci úmrtí blízké osoby

-             Nejčastější chyby při kontaktu, vhodné a nevhodné formulace 

•             Typologie prožívání pozůstalých

-             Úmrtí blízké osoby jako krizová situace

-             Akutní stresová reakce a její časování

-             Akutní stresová reakce typu A a B

-             Zásady jednání se zasaženým ve stresové reakci 

•             Zvládání emocí v rozhovoru

-             Emoce a jejich prožívání u pozůstalých

-             Vhodná komunikace s plačtivým klientem

-             Jak komunikovat s neklidným a projevy zlosti

-             Přístup k bezradnému pozůstalému

•             Komunikace v obtížných a konfliktních situacích

-             Specifika komunikace s obtížným klientem

-             Konflikt a zásady jeho řešení

-             Jak pracovat s odmítnutím, nereálným požadavkem

-             Přístup k agresivnímu pozůstalému

•             Dohody a vyjednávání

-             Dohody a jejich přínos

-             Zásady vyjednávání v komunikaci s pozůstalými

-             Dohody a vyjednávání na místě úmrtí

-             Dohody a vyjednávání při sjednávání pohřbu

•             Psychohygiena a péče o sebe

-             Stres v práci pracovníka pohřební služby

-             Příznaky stresu a jejich význam

-             Zásady sebe péče v životě

-             Vhodné a nevhodné copingové strategie

Lektorský tým

Protože bylo vemi obtížné sladit termíny s lektory a s našimi možnostmi, je kurz připraven v termínech, které snad budou vyhovovat všem:

Morava - Olomouc: pá, so, 2.-3. září 2022, Jungmannova 925, Oblastní unie neslyšících 

Čechy - nejspíše Praha - místo bude upřesněno v následujících dnech na termín: pá, so, 11.-12. listopadu 2022.

 

6. 5. 2022

Deprecated: usort(): Returning bool from comparison function is deprecated, return an integer less than, equal to, or greater than zero in /www/doc/w5.webyshopy.cz/www/app/modules/models/calendar.php on line 125

Kontakty

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sdružení pohřebnictví v ČR
Prokopa Velikého 29
703 00 Ostrava - Vítkovice

www.pohrebnictvi.cz

tel: 605 270 642

e-mail: info.pohrebnictvi@gmail.com

IČO: 13643037
DIČ: CZ13643037

Facebook - to se mi líbí

^