Ekonomická scripta k pohřebnictví

V návaznosti na všechny telefonické dotazy z posledních dnů na sekretariát Petr Rambousek sděluje, jak vypadá situace s materiálem (scriptem...) pro kalkulace pro provozovatele pohřební služby i další podnikatele podle živností dle zák. č. 256/201 Sb. (vyhl. č. 277/2017 Sb.) atd. :
Materiál bude mít dvě části: První částí je učebnice autorů z VŠE pro theoretické vědomosti stran kalkulací a rozpočtování ve firmě, a to: Bohumil Král a kol.: MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ, 4. rozšířené a aktualizované vydání, Management Press, Praha 2018, ISBN 978-80-7261-568-1.Tato kniha je ke koupi za cenu mezi 1.000,00 Kč až 1.100,00 Kč. Tvoří první a esencielní část materiálu pro náš obor.

Druhá část - scripta - se zpracovávají i za účasti podnikatelů z oboru, zejména PPS, PK atd.Po dokončení bude tato druhá část šířena pouze na semináři "Kalkulace v pohřebnictví", který se bude konat vždy v Litoměřicích v učebně v Mostecké ulici 226/7, o sobotách vždy od 08:00 do 18:00 hodin; forma rozšiřování bude elektronická s ochranou proti neoprávněnému šíření v rozporu s autorskými právy tvůrců.Na semináři se může vždy účastnit nejvíce 10 osob. Nejnižší počet účastníků je 6 osob. Důvodem je intensívní práce a zejména možnost diskuse účastníků.

Cena semináře včetně script (pro futuro možná i v tištěné podobě) činí:
Pro jednu (1) osobu: 7.000,00 Kč bez DPH; DPH činí 21 %, resp. základní sazbu DPH podle zákona o DPH.Pro členy SP v ČR, z. s., a členy ASPS v ČR, z. s., sleva na jednu osobu: - 1.000,00 Kč.Bude-li z jedné firmy (IČ) přítomno více osob, pak je zde další sleva: - 500,00 Kč (bez ohledu na počet osob z firmy).V semináři je zajištěno běžné občerstvení + oběd.Náklady na dopravu a ubytování si hradí účastníci sami z vlastních prostředků.Další informace budou následovat. Pokud bude chtít SP, uvítáme jeho součinnosti ohledně přihlášek členů.UPOZORNĚNÍ: Kalkulace jsou postaveny na firmy, které mají ze zákona povinnost tvořit ZISK a platit daně ze zisku. 

Musí se tedy jednat o podnikatele fysické osoby a právnické osoby obchodního charakteru. Scriptum nebude zohledňovat firmy, které nemusí tvoři zisk ex lege (například příspěvkové organisace měst atd.).

Objednávky na telefonu: 602290173 - JUDr. Mgr. Petr Rambousek, MBIE

23. 10. 2019

Kalendář

28/5/2021–29/5/2021
Pieta Drážďany
20/10/2021–21/10/2021
16. ročník veleletrhu Funermostra

Zobrazit celý kalendář

Kontakty

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sdružení pohřebnictví v ČR
Prokopa Velikého 29
703 00 Ostrava - Vítkovice

www.pohrebnictvi.cz

tel: 605 270 642

e-mail: info.pohrebnictvi@gmail.com

IČO: 13643037
DIČ: CZ13643037

Facebook - to se mi líbí

^