Zpráva ČOI za rok 2016 II.

ČOIka si posvítila na pohřební služby. Roste počet těch nepoctivých

19. 1. 2017

I na smrti se dá vydělat. Ví o tom své podnikatelé v oblasti pohřebních služeb. Najdou se však mezi nimi i nepoctivci.

Česká obchodní inspekce provedla v loňském celkem 171 kontrol, probíhaly po celé České republice.

Výsledek? Oproti roku 2015 narostl počet nepoctivých podnikatelů v oblasti pohřebních služeb. Jejich o 12 procent více. Nejčastěji byly chyby v porušení povinnosti informovat spotřebitele o ceně prodávaných výrobků a poskytovaných služeb nebo nevydání písemného potvrzení o převzetí objednávky.

Pohřebnictví je specifickou oblastí služeb, která je spotřebiteli velice osobně vnímána. Vzhledem k tomu, že se situace oproti minulému roku zhoršila a v každé druhé provozovně byly zjištěny nedostatky, bude se ČOI problematice pohřebních služeb věnovat i v roce 2017, uvedl ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

V období od 1. 4. 2016 do 30. 9. 2016 se uskutečnily dvě kontrolní akce. Celkem bylo zjištěno 89 porušení obecně závazných právních předpisů, což představuje zhruba 52% podíl z celkového počtu kontrol. Chování poskytovatelů pohřebních služeb se tak za uvedené období zhoršilo.

Zjištěné nedostatky a uložené sankce 

Nejčastěji bylo zjištěno porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to: 

  • ve 47 případech došlo k porušení povinnosti prodávajícího informovat spotřebitele o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb (§ 12) 
  • ve 39 případech prodávající nevydali písemné potvrzení o převzetí objednávky, kdy nebyla služba poskytnuta na počkání, v některých případech sice potvrzení vydáno bylo, ale neobsahovalo některý z povinných údajů (§15 odst. 3) 
  • ve 14 případech bylo kvalifikováno porušení povinnosti vydat spotřebiteli na jeho žádost řádně vyplněný doklad o zakoupení výrobků či poskytovaných služeb, tj. se všemi povinnými údaji (§ 16 odst. 1) 
  • v 11 případech bylo zjištěno porušení ustanovení, kdy prodávající a poskytovatelé služeb nedodrželi svoji povinnost prodávat výrobky a poskytovat služby za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy a ceny při prodeji výrobků nebo poskytování služeb správně účtovat (§ 3 odst. 1 písm. c). 
  • v 9 případech bylo zjištěno porušení informačních povinností, kdy prodávané výrobky musí být přímo viditelně a srozumitelně označené výrobcem, dovozcem, názvem výrobku, údaji o hmotnosti, množství nebo velikosti, atd. (ustanovení § 10 odst. 1,3,4) 
  • v 19 případech bylo zjištěno porušení jiných ustanovení zákona o ochraně spotřebitele
22. 1. 2017

Kalendář

28/5/2021–29/5/2021
Pieta Drážďany
20/10/2021–21/10/2021
16. ročník veleletrhu Funermostra

Zobrazit celý kalendář

Kontakty

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sdružení pohřebnictví v ČR
Prokopa Velikého 29
703 00 Ostrava - Vítkovice

www.pohrebnictvi.cz

tel: 605 270 642

e-mail: info.pohrebnictvi@gmail.com

IČO: 13643037
DIČ: CZ13643037

Facebook - to se mi líbí

^