Tisková zpráva MMR - novela zákona

Šlechtová PROSADILA NOVELU ZÁKONA O POHŘEBNICTVÍ VE SNĚMOVNĚ

28.04.2017: Vládní novela zákona o pohřebnictví prošla třetím čtení v Poslanecké sněmovně ČR. Ministryně Šlechtová tak prosadila více práv pro pozůstalé a větší postihy za nekalé praktiky.
„Beru to jako takové malé vítězství, neboť jsem sama na začátku netušila, jak ožehavé téma jsem touto novelou otevřela. Ale vybojovali jsme to a jsem ráda, touto normou se odstraní nedostatky zákona, který byl přijat před patnácti lety,“ říká ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. 

Novela poprvé v historii právní úpravy pohřebnictví vymezuje přestupky živnostníků a právnických osob a mění správní trestání. Fyzická osoba může za jeden přestupek dostat pokutu až 100.000 Kč, právnická až 500.000 Kč. V některých případech se počítá i s odebráním koncese pohřební službě či provozovateli krematoria. Ale nejde jen o sankce a restrikce. V současné době je dále například výkon koncesovaných živností v pohřebnictví podmíněn absolvováním odborné přípravy v rámci systému rekvalifikací. To v praxi vede k sezení za lavicí i u lidí starších 50 let. Odsedí si přednášky a získají kvalifikaci? Tato právní úprava byla již při nabytí účinnosti zákona před 15 lety, kdy Česká republika nebyla součástí EU, považována pouze za přechodnou.

Zkoušky podle novely zákona o pohřebnictví budou nutné k získaní koncese pro podnikatele v pohřebnictví a budou probíhat podle hodnotícího standardu, který schválilo Ministerstvo pro místní rozvoj a zveřejnilo na svých internetových stránkách. Zkouška má vždy dvě části, teoretickou a praktickou. Během praktické části musí kandidát prokázat před komisí nejen znalosti, ale i dovednosti,

V novele reagujeme na rozšiřování poptávky po službách, které byly dosud stranou pozornosti. Jde o případy, kdy rodičky chtějí pohřbít své nedonošené děti a žádají patologie o vydání těla k pohřbení. V současnosti existuje jakýsi pomyslný ostrý střih pro umožnění pohřbívání plodů - gram pod půl kila a jedná se o biologický odpad, půl kila a více - nárok na smuteční obřady a rozloučení. Proto s Ministerstvem zdravotnictví navrhujeme v novele zákona o pohřebnictví zrušit tento necitlivý předěl a umožnit každému rodiči, který si to bude přát, aby zdravotnické zařízení bylo povinné mu předat lidské pozůstatky v jakémkoliv stádiu vývoje k obřadnímu rozloučení s tělíčkem dítěte.

Novela dále omezí činnosti pohřebních služeb v areálech poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a šíření reklamy na pohřebnictví v těchto areálech. Dalším cílem navrhované regulace je aplikace optimálního způsobu provozování veřejného pohřebiště jako služby ve veřejném zájmu. Dílčí cíle zahrnují především snížení administrativní zátěže obcí a sjednocení postupů, optimalizaci finančních prostředků státu na zajištění slušného způsobu pohřbení nemajetných zemřelých.
1. 5. 2017

Kalendář

28/5/2021–29/5/2021
Pieta Drážďany
20/10/2021–21/10/2021
16. ročník veleletrhu Funermostra

Zobrazit celý kalendář

Kontakty

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sdružení pohřebnictví v ČR
Prokopa Velikého 29
703 00 Ostrava - Vítkovice

www.pohrebnictvi.cz

tel: 605 270 642

e-mail: info.pohrebnictvi@gmail.com

IČO: 13643037
DIČ: CZ13643037

Facebook - to se mi líbí

^