Souhrn platných nařízení od 9.10.202

Od pátku 9. 10. platí nová protiepidemická opatření. Další nabudou účinnosti v pondělí. Jejich platnost má být údajně 14 dnů. Přehled, která všechna opatření nyní platí, případně která budou platit od pondělí 12. 10. najdete níže.

Opatření platná pro podnikatele

Zakazuje se od 9. 10.:

 • provoz heren a kasin,
 • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách
 • provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,
 • návštěvy a prohlídky zoologických zahrad,
 • provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování

Od 12. 10. se dále zakazují:

 • koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté,
 • společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to  i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol,
 • poutě a podobné tradiční akce,
 • kongresy a jiné vzdělávací akce,
 • veletrhy

Omezení:

 • Pro provozy nepřístupné zákazníkům – platí sice povinnost nosit roušky, ale tam, kde pracovníci pracují na jednom místě a sedí alespoň 2 metry od sebe, se roušky nosit nemusí.
 • Pro všechny provozovny – všechny provozovny musí mít u často dotýkaných předmětů (hlavně kliky, zábradlí, nákupní vozíky) umístěny dezinfekční prostředky tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci. Platí i pravidla ohledně informování zákazníků. Do prodejen a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, smí vstupovat a pobývat v nich nejvýše skupiny po 2 lidech a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry; toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti,
 • Pro stravovací zařízení - restaurace, hospody či bary musí zavírat nejpozději ve 20 hodin a nesmí otevřít do 6 hodin do rána. Od pátku 9. 10. platí v hospodách a klubech i zákaz živé hudby a poskytování bezdrátového internetového připojení pro veřejnost. V restauracích musí hosty usazovat tak, aby byl mezi nimi rozestup alespoň 1,5 metru (s výjimkou zákazníků u jednoho stolu). U jednoho stolu mohou sedět maximálně 4 lidi (s výjimkou členů domácnosti). Jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků je rozestup alespoň 2 metry. Číšníci musí nosit roušky a stejně tak zákazníci, pokud zrovna nekonzumují u stolu. Platí i další pravidla, například ohledně počtu hostů.
 • Pro kadeřnice, holiče, maséry, pedikérky a spol. – opatření se týká především dezinfekce a použití ochranných prostředků. Kadeřnice a spol. (a jejich zákazníci ) též musí nosit roušky.
 • Pro farmářské trhy – provozovatelé farmářských trhů a ostatních venkovních trhů a tržišť musí zajistit minimálně dvoumetrové odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy a také umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa.
 • Pro další provozovny - specifická pravidla platí i pro ubytovací zařízení, knihovny či prodej pečiva.
 • Pro velká nákupní centra (nad 5000 m2) – kromě omezení počtu osob ve skupinách musí obchodní centra u jednoho stolu ve společném prostoru k sezení za účelem konzumace nakoupených pokrmů (tzv. foodcourt) zajistit, aby seděli nejvýše dva zákazníci. Podobně jako restaurace nesmí nabízet Wi-Fi a musí omezit místa k odpočinku.
 • Pro hromadné akce – hromadné akce se nesmí konat v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než 20 osob ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti, a to s výjimkou: zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, přičemž tyto osoby udržují odstup od jiných osob alespoň 2 metry. Výjimky do 11. 10.:
 • Pro divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně nezpívá – může se jich účastnit maximálně 500 diváků s tím, že musí být dodržena vzdálenost 2 metry mezi účastníky a účinkujícími osobami (např. herci, hudebníci), každý účastník akce má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje, a v prostorech, kde se tyto akce konají, se zakazuje podávat nebo prodávat potraviny včetně pokrmů a nápojů (jen do neděle 11. 10.)
 • Pro sportovní soutěže – mohou se konat v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště (jen do neděle 11. 10.)
 • Pro bohoslužby – maximálně se jich může zúčastnit jen 100 osob (jen do neděle 11. 10.)

Opatření platná pro všechny občany

Kde se musí nosit roušky

 • Ve všech vnitřních prostorech staveb mimo bydliště nebo místo ubytování (například hotelový pokoj).
 • V prostředcích veřejné dopravy.
 • některých okresech jsou roušky povinné i na hromadných akcích přesahujících 100 lidí ve venkovních prostorech.
 • Existují výjimky, kdo a kdy roušky nosit nemusí.

Kde platí zákaz návštěv

V nemocnicích a sociálních zařízeních platí od pátku 9. 10. zákaz návštěv. Výjimku mají návštěvy u nezletilých, zdravotně postižených či umírajících. Přítomnost otců u porodu je povolená, ale pouze za splnění stanovených podmínek.

 

 

9. 10. 2020

Kalendář

28/5/2021–29/5/2021
Pieta Drážďany
20/10/2021–21/10/2021
16. ročník veleletrhu Funermostra

Zobrazit celý kalendář

Kontakty

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sdružení pohřebnictví v ČR
Prokopa Velikého 29
703 00 Ostrava - Vítkovice

www.pohrebnictvi.cz

tel: 605 270 642

e-mail: info.pohrebnictvi@gmail.com

IČO: 13643037
DIČ: CZ13643037

Facebook - to se mi líbí

^