Novinka z webových stránek MMR - převozy na pitvy

Na webových stránkách MMR se objevila tato nová aktualita:

Dojde k navýšení sazby bodů za jeden kilometr při převozech na pitvu a z pitvy

Jednu ze dvou zásadních připomínek uplatněných Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) při meziresortním připomínkovém řízení k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo zdravotnictví (MZd) akceptovalo bez výhrad.

Díky legislativní iniciativě MMR, které při přípravě připomínek vycházelo ze zkušeností provozovatelů pohřebních služeb a z podkladů Sdružení pohřebnictví, z. s., má dojít k navýšení sazby bodů za jeden kilometr při převozech těl zemřelých pohřebními vozidly na pitvu a z pitvy.
Dosud platná sazba se dva roky nijak neměnila, přestože rostou ceny pohonných hmot, stejně tak i výdaje na mzdy zaměstnanců. Navíc provozovatelům pohřebních služeb nejsou propláceny tzv. prázdné kilometry, které pohřební vozidlo musí ujet do místa naložení lidských pozůstatků a následně po jejich vyložení na patologii či soudním lékařství. Lze tvrdit, že nyní nejsou zohledněny ani finanční náklady na potřebný materiál, např. transportní vaky, desinfekční prostředky či ochranné pracovní pomůcky. Ve výši bodového ohodnocení rovněž nejsou zahrnuty příplatky za pohotovostní služby, ale ani mzda posádky pohřebního vozu, dispečera a administrativních pracovníků. Pohřební služby za provedené úkony navíc odvádějí DPH, ovšem zdravotní pojišťovny tuto DPH počítají již do tohoto bodového ohodnocení. Finální částka za provedení přepravy je tedy vůči pohřebním službám snížena o hodnotu DPH.
Druhou zásadní připomínku MMR, která požadovala rozšíření položky, jež se týká manipulace s imobilním pacientem s hmotností nad 140 kilogramů, i na transport těla zemřelého, Ministerstvo zdravotnictví neakceptovalo s odůvodněním, že se jedná o připomínku nad rámec návrhu novely.
MMR nyní bude požadovat po MZd sdělení, k jakému konkrétnímu navýšení sazby bodů za jeden kilometr při převozech na pitvu a z pitvy dojde.

 

 

 

 

 

20. 8. 2019

Kalendář

28/5/2021–29/5/2021
Pieta Drážďany
20/10/2021–21/10/2021
16. ročník veleletrhu Funermostra

Zobrazit celý kalendář

Kontakty

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sdružení pohřebnictví v ČR
Prokopa Velikého 29
703 00 Ostrava - Vítkovice

www.pohrebnictvi.cz

tel: 605 270 642

e-mail: info.pohrebnictvi@gmail.com

IČO: 13643037
DIČ: CZ13643037

Facebook - to se mi líbí

^