Novinka z MMR - oblečení

Oblečení pro zemřelého v karanténě

O převzetí, či nepřevzetí oblečení pro zemřelého s podezřením na přítomnost koronaviru pohřební službou rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví.

Zákon o pohřebnictví, kterého je Ministerstvo pro místní rozvoj gestorem, neupravuje podmínky, za kterých mohou provozovatelé pohřebních služeb odmítnout převzít oblečení pro zemřelého v karanténě nebo pro zemřelého s podezřením na COVID-19 a trvat na zakoupení rubáše. Z tohoto důvodu nemůže Ministerstvo pro místní rozvoj vydat příslušné doporučení. Z hlediska ochrany veřejného zdraví o těchto otázkách rozhoduje místně příslušná krajská hygienická stanice coby orgán ochrany veřejného zdraví.

 

CO DODAT!!!!!

9. 4. 2020

Kalendář

28/5/2021–29/5/2021
Pieta Drážďany
20/10/2021–21/10/2021
16. ročník veleletrhu Funermostra

Zobrazit celý kalendář

Kontakty

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sdružení pohřebnictví v ČR
Prokopa Velikého 29
703 00 Ostrava - Vítkovice

www.pohrebnictvi.cz

tel: 605 270 642

e-mail: info.pohrebnictvi@gmail.com

IČO: 13643037
DIČ: CZ13643037

Facebook - to se mi líbí

^