Nouzový stav střídají mimořádná opatření

Nouzový stav střídají mimořádná opatření

S ukončením nouzového stavu v neděli 11. dubna 2021 o půlnoci vstoupí v pondělí 12. dubna 2021 v 00.00 hodin v účinnost mimořádná opatření dle pandemického zákona, která schválila vláda 6. dubna 2021.

V oblasti pohřebnictví existují výjimky, které mimořádná opatření změkčují. Přestože jsou zakázány např. spolkové, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 20 osob, které se konají převážně venku, nebo 10 osob, uskuteční-li se akce převážně uvnitř objektů, u pohřbů platí, že ve vnitřních prostorách se jich může účastnit až 15 osob.

Výše uvedená mimořádná opatření jsou účinná až do odvolání.

Od pondělí 12. dubna 2021 pozbývá účinnosti usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 207, vyhlášeného pod č. 107/2021 Sb., které zakazovalo zpopelnit tělo osoby zemřelé mimo území České republiky, která není státním občanem České republiky ani nemá trvalý pobyt na území České republiky, s výjimkou těla zemřelého, které se ke dni 27. února 2021 nachází na území České republiky a ukládalo provozovat krematoria v maximálním možném rozsahu, přičemž se nepřihlíželo k omezujícím limitům provozu stanoveným obcí.

9. 4. 2021

Kalendář

28/5/2021–29/5/2021
Pieta Drážďany
20/10/2021–21/10/2021
16. ročník veleletrhu Funermostra

Zobrazit celý kalendář

Kontakty

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sdružení pohřebnictví v ČR
Prokopa Velikého 29
703 00 Ostrava - Vítkovice

www.pohrebnictvi.cz

tel: 605 270 642

e-mail: info.pohrebnictvi@gmail.com

IČO: 13643037
DIČ: CZ13643037

Facebook - to se mi líbí

^