Fungování PS

Z webu MMR:

Služby v pohřebnictví fungují bez omezení

Přísnější krizová opatření vyplývající z usnesení vlády platí od 22. října 2020 od 06:00 hodin do 3. listopadu 2020 do 23:59 hodin.

Zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkami, mezi něž patří účast na pohřbu, a to v počtu ne vyšším než 10 osob (včetně zaměstnanců pohřebních služeb, obřadníka a smutečního řečníka). Smuteční hostiny povolené nejsou.
Provozovny pohřebních služeb fungují bez omezení. Předpokladem je, že provozovatel bude dodržovat následující pravidla:
  • aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry,
  • zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry),
  • umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
  • zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů.

Hřbitovy zůstávají pro návštěvníky přístupné. Stejně tak lze nadále provádět balzamace a konzervace, zpopelňovat lidské pozůstatky nebo lidské ostatky a lidské ostatky ukládat do uren.

22. 10. 2020

Kalendář

28/5/2021–29/5/2021
Pieta Drážďany
20/10/2021–21/10/2021
16. ročník veleletrhu Funermostra

Zobrazit celý kalendář

Kontakty

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sdružení pohřebnictví v ČR
Prokopa Velikého 29
703 00 Ostrava - Vítkovice

www.pohrebnictvi.cz

tel: 605 270 642

e-mail: info.pohrebnictvi@gmail.com

IČO: 13643037
DIČ: CZ13643037

Facebook - to se mi líbí

^