Seminář Komunikace pro pracovníky pohřebních služeb

Ve dnech 13.10. a 14.10. 2023 se v Olomouci uskuteční dva semináře Komunikace pro pracovníky v pohřebnictví. (přesné místo doplníme)

13.10. proběhne "základní seminář" tak, jako probíhaly semináře v loňském roce.

14.10. proběhne nástavbový seminář, pro účastníky loňských seminářů a případné zájemce z řad účastníků konaný dne 26.5. a 13.10. Nástavbový seminář bude zaměřen na získání a rozvoj praktikých zkušeností při práci s pozůstalými.

Obsah základního semináře: 

Základy podpůrné komunikace s pozůstalými

-        Navázání kontaktu s pozůstalými

-        Verbální a neverbální komunikace

-        Základní zásady komunikace v situaci úmrtí blízké osoby

-        Nejčastější chyby při kontaktu, vhodné a nevhodné formulace

Typologie prožívání pozůstalých

-        Úmrtí blízké osoby jako krizová situace

-        Akutní stresová reakce a její časování

-        Akutní stresová reakce typu A a B

-        Zásady jednání se zasaženým ve stresové reakci

Zvládání emocí v rozhovoru

-        Emoce a jejich prožívání u pozůstalých

-        Vhodná komunikace s plačtivým klientem

-        Jak komunikovat s neklidným a projevy zlosti

-        Přístup k bezradnému pozůstalému

Komunikace v obtížných a konfliktních situacích

-        Specifika komunikace s obtížným klientem

-        Konflikt a zásady jeho řešení

-        Jak pracovat s odmítnutím, nereálným požadavkem

-        Přístup k agresivnímu pozůstalému

Dohody a vyjednávání

-        Dohody a jejich přínos

-        Zásady vyjednávání v komunikaci s pozůstalými

-        Dohody a vyjednávání na místě úmrtí

-        Dohody a vyjednávání při sjednávání pohřbu

Psychohygiena a péče o sebe

-        Stres v práci pracovníka pohřební služby

-        Příznaky stresu a jejich význam

-        Zásady sebe péče v životě

-        Vhodné a nevhodné copingové strategie

 

Jelikož je kapacita účastníků semináře omezená maximálně 16ti účastníky, a loňští účastníci si obsahově seminář velmi chválili,  zájemcům doporučujeme vypsat přihlášku ihned. (viz online přihláška níže, přihlášku považujte za potvrzenou po obdržení tzv. "reply" ze sekretariátu SP.)

Pro účastníky semináře je zajištěno celodenní stravování, písemné materiály, blok, tužka a certifikát o obsolvování tohoto semináře, který pořádáme společně s "Déčko Liberec" (o.s.) 

Lektoři, z řad psychologů, zdravotnickch záchranářů, či interventů, jistě poskytnou cenné rady pro osobnostní rozvoj účastníkům těchto seminářů. Seminář je celodenní, 8:30 - 17:30 hod. 

Na všechny případné dotazy odpovíme na tel. 605 270 642.

Cena semináře je 5000,- Kč/ osoba.

 

Seminář pro pracovník pohřebních služeb, krematorií i hřbitovů

Seminář komunikace pracovníků v pohřebnictví ve dnech 13. a 14.10.2023, v Olomouci, pro jednotlivé dny vypište přihlášku zvlášť v případě, že budete jako firma využívat oba dva dny těchto seminářů.

V pátek 13.10.2023 se uskuteční základní seminář v čase 8:30 - 17:30 hod., celodenní občerstvení, materiály, blok a tužka jsou zajištěny. V sobotu 14.10.2023 se na stejném místě uskuteční seminář pro účastníky základních seminářů v roce 2022, 26.5. 2023.

Kontrolní otázka

Prosím vyplňujte v 1. pádě včetně diakritiky nebo číslicí

*) Pole označená hvězdičkou jsou povinná

8. 6. 2023

Kalendář

30/3/2022
Školení hrobníků 2022
6/5/2022
Kurz komunikace pro pohřební služby
29/8/2023
Seminář pro hrobníky a pro provozovatele pohřebišť
6/9/2023
Konzultační den 3.10.2023 - Olomouc
3/10/2023
Konzultační den SP v ČR - Olomouc
4/10/2023
MOSER LEGNO
13/10/2023–14/10/2023
Komunikace pro pracovníky pohřebních služeb
18/10/2023
Seminář pro hrobníky - Plzeň
2/11/2023
Benefiční koncert Brno

Zobrazit celý kalendář

Kontakty

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sdružení pohřebnictví v ČR
Prokopa Velikého 29
703 00 Ostrava - Vítkovice

www.pohrebnictvi.cz

tel: 605 270 642

e-mail: info.pohrebnictvi@gmail.com

IČO: 13643037
DIČ: CZ13643037

Facebook - to se mi líbí

^